ویژگی منحصر به فرد ویولن دست ساز

ویژگی های منحصر به فرد ویولن های نصر ویولون تمام مراحل ساخت ویولن دست ساز در کارگاه نصرویولون توسط هادی نصرالهی انجام می شود. اجرای مراحل مختلف ساخت ویولن از ابتدا تا انتها در نصرویولون صورت میگیرد. نصرویولون: کارگاه ساخت